Project in beeld – Buurtcentrum Cobra / De Schoor

Samen maken we meedoen mogelijk

Wat direct opvalt als je binnenstapt bij buurtcentrum Cobra in Tussen de Vaarten is de prettige en warme sfeer. Bezoekers en medewerkers stoppen met hun spelletje of andere activiteit en kijken je lachend aan. De deuren van de ruimtes staan open en overal zijn mensen gezellig met elkaar aan het praten. En dat is ook precies waar het buurtcentrum voor bedoeld is: elkaar ontmoeten en samen dingen doen.

Nancy Peper werkt als ouderenwerker en sociaal cultureel werker bij De schoor. In buurtcentrum Cobra laat ze zien hoe er invulling wordt gegeven aan de missie van De Schoor: ‘Samen maken we meedoen mogelijk’. “Als er een vraag van de buurtbewoners komt, dan helpen we het idee opzetten. Maar de bewoners blijven zelf verantwoordelijk. Zo zijn al veel dingen opgestart in en met de buurt, bijvoorbeeld het wandelclubje, het wekelijkse koffiemomentje, de weggeefwinkel en de aankleding van de ruimtes. Bij alles staat de bezoeker centraal.” 

Maatwerk

De activiteit hangt dus af van de wens van de bezoeker. Vrijwilligers vanuit het AZC zijn werkzaam in de keuken. Zij verzorgen de lunch voor diegenen die zich daarvoor hebben ingeschreven. Johan en Rob werken weer graag in de moestuin met andere buurtbewoners en met vrijwilligers van het AZC. Een aantal dames uit de buurt praten iedere dinsdag gezellig bij in de Buurtkamer en voor jongeren is er een aparte sportruimte. Daarnaast is ‘Geknipt voor de buurt’ opgestart: twee bewoners van het AZC knippen wijkbewoners voor een euro.

Ook is Cobra een van de locaties waar de zomerschool plaatsvindt voor senioren en is de Gedachtenkamer de ontmoetingsplek voor en door mensen met beginnende dementie en hun mantelzorgers.

“Het is fijn werken”, aldus Nancy, “omdat we goed en prettig samenwerken met de betrokken partners, zoals het wijkteam en de IVIO-groep (opleidingsinstituut) of met de zorgaanbieder. De scheidslijn tussen zorg en welzijn is namelijk niet zo scherp. Dus als ons dingen opvallen bij een bezoeker, kunnen we snel schakelen. Dan kunnen we bijvoorbeeld verwijzen naar het Ouder-Kind-Inloopspreekuur of de Gedachtenkamer.”

Kom ook langs!

Buurtcentrum Cobra is een mooi voorbeeld hoe wonen, zorg en welzijn samenkomen in de buurt. Iedereen is welkom. Zoals een oudere bezoeker het zo mooi zei: “Ik kijk altijd zo uit naar de dinsdag om iedereen weer te zien, samen te lachen en bij te praten. Ik had het eigenlijk veel eerder moeten doen”. Dus kom ook een keertje langs, de deur staat open en de koffie staat altijd klaar!

Meer informatie over welzijnsorganisatie de Schoor.

Geschreven door