Respect Almere val uiteen – Persbericht

Politieke partij Respect-Almere valt uiteen door een verschil van mening over de toekomst van de partij omdat na deze periode Respect-Nederland en dus ook Respect-Almere ophoudt te bestaan.

Er vonden gesprekken hierover plaats binnen de fractie en met de leden. Gezien de tijd tot aan de gemeenteraad verkiezingen 2026 en de aankomende Tweede Kamerverkiezingen in november, koos een ruime meerderheid van de leden er voor om de naam van de partij nu te veranderen. Ondanks de beloftes van Eekhuis om daarover te praten bleven acties uit. Als klap op de vuurpijl heeft Eekhuis in zijn functie als fractievoorzitter zonder enig overleg de uitstekend functionerende fractie-assistent Lex Ruyssenaars, middels een email aan de griffie laten weten dat Lex zijn functie is opgezegd.

Ruyssenaars werd hiervan in kennis gesteld door de griffier Gert-Jan Broer, die verbaast was en hem mededeelde dat dit een verlies voor de gemeenteraad zal zijn.

Dit respectloze besluit van Eekhuis heeft geleid tot het verlaten van bijna alle leden. Respect Almere bestaat nog uit slechts drie leden, Rene Eekhuis, huidig fractie assistent Pim van Kesteren en bezoldigd fractie medewerkster Diana de Rijke.

Eekhuis wordt door de vertrekkende leden verweten dat de besluiten in de fractievergadering genomen zelden in de gemeenteraad werden uitgevoerd, maar ook dat hij in de afgelopen periode te weinig zichtbaar is geweest en feitelijks weinig tot niets heeft bereikt in de gemeenteraad.

De leden die afscheid hebben genomen van Respect zullen nu een nieuwe partij oprichten die zeker met de gemeenteraadsverkiezingen in 2026 mee gaat doen, onder de naam SterkLokaalAlmere.

De bijzondere oprichtingsvergadering met de leden heeft reeds op donderdag 31 augustus plaatsgevonden.

Geschreven door