Begroting Almere: tarieven stijgen voor inwoners

Het college heeft vorige week haar begroting 2024 gepresenteerd. Daaruit blijkt dat de tarieven voor inwoners met 10 procent stijgen in 2024. Meld Almere DEZE WEEK

Gemiddeld komt dit per huishouden neer op ruim 90 euro extra per jaar. Dit is inclusief de stijging die komt door de afspraak om de rioolheffing kostendekkend te maken, het nieuwe afval-inzamelsysteem en de kosten voor het aanleggen van riool in Oosterwold.

Hierbij gaat het college er van uit dat een gezin dat in een koophuis woont én onroerende zaakbelasting, afvalstoffenheffing en rioolheffing betaalt. In 2023 betaalde zo’n gezin 943,89 euro. Over 2024 wordt dat 90,73 euro meer. Hierdoor stijgen de woonlasten met 9,6 procent. Per gezin kan dat anders uitpakken. Dat is afhankelijk van het type woning. Zo zullen bijvoorbeeld de woonlasten voor een gezin dat een huis huurt minder hard stijgen, omdat die alleen afvalstoffenheffing betalen. Maar ook eenpersoonshuishoudens betalen iets minder. Overigens zijn de woonlasten in Almere hoger dan het landelijke gemiddelde.

Rioolheffing

De rioolheffing gaat met 37,90 euro omhoog. Het uitgangspunt in het coalitieakkoord is dat tarieven kostendekkend zijn. De rioolheffing is dat niet. Daarom is besloten om deze heffing vanaf 2024 kostendekkend te maken, via een ingroeitraject van 3 jaar. Ook in 2025 en 2026 wordt het tarief nog met 3,2% per jaar verhoogd.

Lees het gehele artikel van Robert Mienstra op Almere DEZE WEEK

Geschreven door