Deel buurtsportcoches heeft te weinig tijd voor mensen met een beperking

Twee op de vijf buurtsportcoaches hebben meer uren nodig voor mensen met een beperking.

Ze zien kansen om meer mensen met een beperking toe te leiden naar sport- en beweegaanbod, maar ervaren te weinig tijd om die kansen te benutten. Dat blijkt uit een peiling van het Mulier Instituut.

Meesten hebben maximaal één dag per week

Een ruime helft (58%) heeft één werkdag of minder per week beschikbaar voor mensen met een beperking. Anderen werken voor meerdere gemeenten en komen daardoor niet toe aan alle taken. Een klein deel van de buurtsportcoaches (15%) heeft meer dan drie werkdagen (25 of meer uur) per week beschikbaar voor mensen met een beperking.

Kwart verwacht meer uren te krijgen

In 2022 heeft het Rijk nieuwe bestuurlijke afspraken gemaakt, waaronder Sportakkoord II. Naar aanleiding daarvan verwacht een kwart van de buurtsportcoaches (24%) meer uren voor mensen met een beperking te krijgen.

Samenwerking met zorgsector als succesfactor

Evenals in 2020 vinden buurtsportcoaches het soms nog lastig om mensen met een beperking te bereiken. Samenwerken met de zorgsector kan dit makkelijker maken. Buurtsportcoaches zien deze samenwerking als een succesfactor in hun gemeente. Volgens sommige buurtsportcoaches kan deze samenwerking beter. Het is van belang dat organisaties uit de zorgsector aandacht besteden aan sport en bewegen. En dat ze bekend zijn met de hulp die een buurtsportcoach hierbij kan

Persbericht Mulier Instituut

Geschreven door