Flevoziekenhuis start met nieuwe manier pacemakerimplantatie

Een pacemaker is een apparaat om het hartritme te regelen. ‘Een sensor in de pacemaker meet continu het hartritme. Als dat te traag is, geeft de pacemaker elektrische impulsjes af, zodat het hart weer het juiste ritme heeft”, licht cardioloog Erik Oosterwerff toe.


De gebruikelijke plek om een pacemakerdraad te plaatsen, is in de hartpunt of het tussenschot van de rechter hartkamer. Het is echter bekend dat bij deze gebruikelijke methode er wereldwijd in 10% van de gevallen na plaatsing hartfalen voorkomt. Het hart trekt niet meer synchroon samen door de pacemaker.


Oosterwerf: “Bij CSP wordt de pacemakerdraad in de buurt van de natuurlijke elektriciteitsbanen in het hart geplaatst, zodat het hart wél synchroon samentrekt. Hierdoor is de verwachting dat er minder hartfalen voorkomt. Deze nieuwe manier zorgt mede daardoor voor minder complicaties.”


Gespecialiseerde device zorg
Conduction System Pacing is relatief nieuw en wordt sinds enkele jaren in Nederland toegepast en sinds kort dus ook in Almere. Het ziekenhuis maakt hier mee een mooie stap in de ontwikkeling van behandelingen bij hartklachten en de behandeling is een uitbreiding van de gespecialiseerde devicezorg bij cardiologie.


Gespecialiseerde devicezorg is de zorg voor patiënten met behulp van apparatuur – devices. Het Flevoziekenhuis biedt op dit gebied onder andere ook ICD’s en subcutane ICD’s. Dit zijn apparaten die een elektrische schok aan het hart kunnen geven in het geval van een levensbedreigende hartritmestoornis.


Het ziekenhuis verwacht dat een deel van de pacemakers in het Flevoziekenhuis op deze manier geplaatst kan worden.” Met name als het hart vaak de hulp van een pacemaker nodig heeft lijkt CSP van toegevoegde waarde.

Foto ter illustratie

Geschreven door