Informatieavond nieuwe hoogspanningsverbinding Diemen – Ens

Op dinsdag 31 oktober is er in de Burgerzaal in het stadhuis van Almere een inloopbijeenkomst over extra onderzoeksalternatieven voor de nieuwe hoogspanningsverbinding tussen Diemen, Lelystad en Ens. Je kunt binnenlopen tussen 19.00 en 21.00 uur. 

Tijdens de inloopbijeenkomst kun je de plannen inzien en vragen stellen. Je krijgt uitleg over hoe je met een zienswijze kunt reageren op het onderzoek naar de verschillende tracés voor de nieuwe hoogspanningsverbinding.  Meer informatie over de plannen staat op: rvo.nl/diemen-ens

Extra hoogspanningsverbinding nodig

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en netbeheerder TenneT zijn van plan een extra hoogspanningsverbinding aan te leggen tussen Diemen, Lelystad en Ens. Want de bestaande hoogspanningsverbinding raakt rond 2030 vol, ondanks de eerder uitgevoerde versterking. Dit komt omdat er meer vraag is naar elektriciteit en er meer duurzame energie wordt geleverd.

Tweede voorstel

In het voorjaar van 2023 lag het eerste onderzoeksvoorstel ter inzage. Op basis van voortschrijdend inzicht zijn in het tweede concept de alternatieven aangevuld met een aantal nieuwe tracévoorstellen. Om iedereen de kans te geven om daarop te reageren, ligt het onderzoeksvoorstel opnieuw ter inzage.

Reageren op het voorstel

Tijdens de inloopbijeenkomsten kun je reageren op het voorstel door een zienswijze in te dienen. Met een zienswijze geef je je mening over het onderzoeksvoorstel. Een zienswijze indienen kan tot en met donderdag 16 november 2023. Heb je in het voorjaar een zienswijze ingediend, dan hoef je dat niet nog een keer te doen. De eerder ingediende zienswijzen worden al meegenomen.

Op basis van de resultaten van de onderzoeken is een besluit over een voorkeurstracé voor de nieuwe hoogspanningsverbinding te verwachten in 2025.

Geschreven door