Loting dreigt als raad geen lokale omroep kiest

De gemeenteraad ontkomt niet aan een advies voor de lokale omroep die een vergunning krijgt voor de komende vijf jaar. De PVV stelt voor geen advies aan het Commissariaat voor de Media uit te brengen, maar in dat geval wordt geloot tussen de gegadigden.

Raadslid Toon van Dijk van de PVV wil een herhaling voorkomen van het lobbyen dat zich de vorige keer afspeelde. Nu liggen acht criteria klaar waaraan de raad kandidaten kan toetsen. Omroep Almere is er daar een van.

Tijdens de Politieke Markt van donderdagavond boog de raad zich over de criteria voor een zendvergunning. Daarbij gingen stemmen op om de vergunning niet te geven of zelfs commerciële activiteiten te stimuleren. Die zijn echter voor een publieke lokale omroep niet toegestaan.

Omroep Almere maakte gebruik van het inspreekrecht door te waarschuwen voor een nieuw criterium dat volgens voorzitter Cor Toorenburg een ongelijk speelveld zou opleveren. Het was een voorstel om van kandidaten te verlangen dat ze al drie jaar in bedrijf zijn.

Hij betoogde dat extra eisen zijn opgesteld die nieuwe initiatieven kansloos maken. Volgens die voorwaarden zou een kandidaat al een complete organisatie moeten hebben. In dat geval worden bestaande omroepen bevoordeeld.

Wethouder Kees Ahles ontzenuwde die kritiek. Het was een misverstand, veroorzaakt door een link in de raadsstukken. De extra voorwaarden worden in Almere niet toegepast.

https://player.vimeo.com/video/874065237?badge=0&autopause=0&quality_selector=1&progress_bar=1&player_id=0&app_id=58479

Geschreven door