Geheim raadsoverleg over plan High Tech Campus

De gemeenteraad wordt donderdagavond in een besloten vergadering geïnformeerd over de plannen voor een High Tech Campus in Almere. Alle informatie is geheim.

Het gaat om een nieuw plan waarover de raad al in september in een vertrouwelijke brief door het college op de hoogte is gebracht. Het college wil de raad informeren maar openbaarheid zou de onderhandelingspositie van de gemeente in gevaar brengen. Ook gaat het om bedrijfsgegevens die door een rechtspersoon vertrouwelijk aan de gemeente zijn meegedeeld.

Het gebeurt zelden dat een deel van een raadsvergadering niet openbaar is. Dat de raad wél op de hoogte wordt gebracht is, omdat raadsleden de belangen van de Almeerse bevolking moeten kunnen verdedigen. Maar ook de raadsleden wordt geheimhouding opgelegd.

Op de site van de raad staat met nadruk vermeld dat het plan niets te maken heeft met de nieuwbouw voor Windesheim in Stad.

Geschreven door