Minima maken kans op vergoeding eigen bijdrage

De kans is groot dat Almeerders die een beroep doen op ondersteuning uit de Wmo, de eigen bijdrage daarvoor door de gemeente vergoed krijgen. Mensen met een minimum inkomen zouden daarvoor volgend jaar in aanmerking komen.

Dat blijkt uit de toezegging van wethouder Froukje de Jonge op een motie van GroenLinks in de raad. Vanaf 2026 past het Rijk de eigen bijdrage aan op het inkomen van mensen die voorzieningen nodig hebben. Het gaat om mensen met een beperking of chronische ziekte die ondersteund worden in hun functioneren. Het betreft onder meer vervoer, begeleiding en dagbesteding.

Tientallen gemeenten betalen het abonnementstarief als overbrugging tot 2026.

De wethouder legde donderdag tijdens de Politieke Markt uit dat Almere al oplet of cliënten de eigen bijdrage kunnen betalen. De gemeente verwijst zo nodig naar voorzieningen of verleent zelfs kwijtschelding. Ze gaf aan het goed uitvoerbaar te vinden dat Almere de kosten voor haar rekening neemt. Ze is bereid bij het GAK na te vragen welke gebruikers van Wmo-voorzieningen daarvoor in aanmerking komen.

De feitelijke uitvoering hangt nu nog af van steun die het voorstel van GroenLinks krijgt.

Een voorstel van de PvdA om toewijzing van ondersteuning uit de Wmo niet steeds opnieuw te beoordelen, is volgens de wethouder in de praktijk nu al gewoonte. Een nieuw moment van toekenning aan Almeerders met een levenslange beperking of chronische ziekte levert hen vaak veel stress op. Wie erop aangewezen is, vreest op die momenten soms dat hulp wordt afgepakt. De wethouder wil voorkomen dat het moment van een nieuwe toewijzing bedreigend wordt ervaren. De wethouder zegde toe dat bij signalen dat contactmomenten aan te passen als dat het geval is.

Geschreven door