Regio Almere-Lelystad-Flevoland tekent Regio Deal Nieuw Land met het Rijk

Zojuist is de Regio Deal Nieuw Land namens het Rijk ondertekend door demissionair minister van Binnenlandse Zaken, Hugo de Jonge. In deze Regio Deal werken het Rijk en de regio Almere-Lelystad en Flevoland samen om de brede welvaart van inwoners en ondernemers in de regio te vergroten en te versterken.

Met de € 18,2 miljoen uit de Regio Deal gaan we economische kansen op het gebied van energie, hoger onderwijs, innovatie en duurzame bouw in Flevoland versterken. Op deze manier vergroten we de aantrekkelijkheid van de regio voor nieuwe en bestaande bedrijven en talent.

Wethouder Maaike Veeningen (Almere): “Dankzij deze Regio Deal kunnen we meer investeren in het regionale vestigingsbeleid, het ondernemerschap en innovatie. Dit zijn onmisbare ingrediënten voor een veerkrachtige regionale economie. Door daarnaast te investeren in een regionale kennisinfrastructuur, zijn we in staat om meer talent aan te trekken en vast te houden.”

Onderwijs en innovatie

Door de uitbreiding van het technisch en technologisch onderwijsaanbod op alle niveaus, sluiten we beter aan op de behoefte van het bedrijfsleven en vergroten we de innovatiekracht in Flevoland. Daarnaast komen er innovatiehubs op het gebied van elektrificatie, chiptechnologie en duurzaam bouwen, waar in de praktijk geëxperimenteerd wordt met inzichten uit verricht onderzoek.

Verbetering woon-werkbalans

Door de groeiende innovatiekracht wordt de regio aantrekkelijker voor de vestiging van bedrijven. Dit geeft de werkgelegenheid een grote impuls. Niet alleen méér banen in de regio, maar ook banen met een beter perspectief. Door deze vergroting van de werkgelegenheid kunnen inwoners uit de regio bovendien dichterbij huis werken.

Triple Helix Om alle ontwikkelingen die voortkomen uit de Regio Deal aan te sturen en te monitoren wordt een aparte organisatie opgezet. Alle relevante partijen uit het onderwijs, bedrijfsleven, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties krijgen zeggenschap in deze zogenaamde ‘Triple Helix’-organisatie (combinatie van overheid-onderwijs-bedrijfsleven).

Geschreven door