Werkzaamheden aan bruggen in de dreven in Stad, Haven en Buiten

Uit onderzoek blijkt dat een aantal bruggen in de gemeente niet meer aan de richtlijnen voor verkeersveiligheid voldoet, hier hebben we eerder over gepubliceerd.
Het gaat om de hoogte van de leuningen van diverse bruggen in de dreven in Stad, Haven en Buiten.

De leuningen zijn volgens de richtlijnen te laag, waardoor er onvoldoende beveiliging voor vooral brommers en scooters is. Voor een aantal bruggen in deze dreven ontbreken er ook zogenaamde fuikconstructies, een soort vangrails in de berm. Daardoor is er risico op doorschieten naar een onderliggend fiets- of voetpad. We hebben daarom heeft de gemeente besloten de komende jaren dit te verbeteren. 

Leuningen en vangrails 

Ze maken de leuningen met stalen buizen circa 70 cm hoger. Voor de duurzaamheid wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van bestaande leuningen. Als dat nodig is, worden aan de voorkant van de bruggen in de berm een ongeveer 10 meter lange extra vangrails gemonteerd, van hout of van staal. Zo wordt doorschieten naar de wegen of paden die eronder liggen voorkomen. Door het grote aantal bruggen en de nodige maatregelen zal het aanpassen van deze brugleuningen en het aanbrengen van de vangrails een aantal jaar duren. 

Planning werkzaamheden Muziekdreef  

Ze beginnen maandag 20 november met de Weidekruidpoort. Daarna volgt de Specerijpoort, Sjalotpoort, Tuinkruidenpoort, Klein Brandtpoort en Weidekruidpoort in de Muziekdreef. Vanaf volgend jaar zijn de andere bruggen in de dreven aan de beurt. Zie de planning: 

BrugDatum
Weidekruidpoort (zuid)20 t/m 22 november
Specerijpoort (zuid)23 t/m 27 november
Sjalotpoort (zuid)28 t/m 30 november
Kleinbrandpoort (zuid)4 t/m 6 december
Tuinkruidenpoort (zuid)4 t/m 8 december
Tuinkruidenpoort (noord)7 t/m 12 december
Kleinbrandpoort (noord)7 t/m 12 december
Sjalotpoort (noord)13 t/m 15 december
Specerijpoort (noord)13 t/m 15 december
Weidekruidpoort (noord)18 t/m 20 december

Omleidingen

Tijdens de werkzaamheden wordt het doorgaande verkeer buiten de spitsuren vijf weken omgeleid via de Stedendreef/Hollandsedreef en via de Waddendreef/Spoordreef. De omleidingsroutes worden met de bekende gele informatieborden aangegeven. De exacte tijden zijn afhankelijk van de weersomstandigheden. Via de BouwApp kan je informatie over de werkzaamheden volgen. 

Welke dreven nog meer? 

Volgend jaar volgt de Waddendreef, Randstaddreef, Vrijheidsdreef, Stedendreef en de Hollandsedreef. Hierna volgen nog de overige dreven in Almere Stad, Haven en Buiten.

BouwApp

Bij dit project maakt de gemeente gebruik van de BouwApp. Via deze app blijf je op de hoogte van werkzaamheden en de planning. Daarnaast kan je makkelijk contact met de gemeente opnemen als je vragen of opmerkingen hebt. 

De BouwApp is als volgt op jouw mobiele telefoon of tablet te downloaden:  

  • Ga naar de appstore om de app gratis te downloaden.  
  • Zoek in de app naar ‘Almere’.
  • Open het project Werkzaamheden aan bruggen en klik op volgen.

Geschreven door