Werkzaamheden langs zuidelijk deel Westerdreef – Haven

Binnenkort gaat de gemeente verder met de werkzaamheden aan de populieren (bomen) die langs de Westerdreef staan. 

Wat gaan ze doen? 

In de eerste fase verwijderen zij 27 bomen. Hiervoor planten wizeongeveer 15 iepen terug. Het exacte aantal wordt tijdens het werk bepaald, omdat de bomen genoeg licht moeten krijgen om goed te kunnen groeien. In de tweede fase (waarschijnlijk in 2028) worden er nog 7 populieren verwijderd. De populieren die blijven staan gaan ze snoeien, en ze gaan de struiken rond de populieren uitdunnen.

Wanneer zijn de werkzaamheden? 

Men beginen met de werkzaamheden op maandag 27 november 2023. Deze werkzaamheden duren ongeveer drie weken. 

Afsluiting en omleiding 

In de week van 27 november en de week van 4 december sluiten men de Westerdreef af voor het verkeer. De weg wordt dan van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 15.00 uur afgesloten. Omleidingen worden met de bekende gele borden aangegeven. 

Meer informatie: almere.nl/westerdreef 

Geschreven door