Argwaan bij FvD over onderzoek naar extremisme

De aanpak van een onderzoek naar extremisme in Almere ontmoet reserves bij raadslid Hadderingh van FvD. Hij waarschuwde burgemeester Van der Loo ervoor geen onderzoek in te stellen naar radicale sentimenten.

Tijdens de Politieke Markt zei hij zichzelf te rekenen tot misschien de meest radicaal denkende raadsleden van het land. Het college wil zicht krijgen op radicalisering en extremisme in de stad. Dat zou nodig zijn om trends te signaleren en beleid te ontwikkelen om dat fenomeen tegen te gaan. Het moet ertoe leiden dat kwetsbare groepen niet worden meegetrokken.

Hadderingh is bang dat het onderzoek politiek kan worden gestuurd. Hij wil weten wie de experts zijn die door het college worden ingezet om onderzoek te doen.

Het was donderdagavond in de Politieke Markt de methodiek van het onderzoek die besproken werd. De burgemeester gaf aan nog niet te weten wie de opdracht krijgen. Hadderingh verwees naar berichten dat onderzoekers elders zouden hebben gepleit voor een cordon sanitaire voor zijn partij.

De burgemeester gaf aan dat hij zal borgen dat het onderzoek neutraal en wetenschappelijk is. Bovendien worden commissies ingesteld die dat bewaken.

De gemeente wil informatie verzamelen om gericht te kunnen optreden tegen extremisme, bijvoorbeeld door preventie. Ook moet aan het licht komen of Almere sluimerende onderstromen kent van extremisme en radicalisme.

Geschreven door