Energietoeslag van €1300 automatisch uitbetaald

Deze week heeft de gemeente Almere de Energietoeslag 2023 uitbetaald. Dit bedrag is automatisch overgemaakt aan meer dan 8.200 huishoudens in Almere die in 2022 ook recht hadden op deze toeslag. Met deze toeslag worden inwoners geholpen die het financieel lastig hebben, zodat ze hun energierekeningen kunnen betalen.

De gemeente Almere heeft de norm van de energietoeslag dit jaar verhoogd van 120% naar 125% van de bijstandsnorm. Er wordt verwacht dat 1000 extra Almeerse huishoudens recht hebben op de energietoeslag. Inwoners die vorig jaar geen recht hadden op de energietoeslag maar nu wel, kunnen vanaf 11 december een aanvraag doen voor deze toeslag.  

Inwoners ondersteunen bij energie besparen en betalen

Wethouder Alexander Sprong: “De verhoging van de norm zorgt ervoor dat meer mensen aanspraak kunnen maken op de energietoeslag. Zij krijgen hierdoor meer financiële ruimte om de energierekening te kunnen betalen. In combinatie met de energiebesparende maatregelen zorgen we dat hun energieverbruik omlaag gebracht kan worden en daarmee ook de energierekening. Met deze maatregelen ondersteunen we zoveel mogelijk onze inwoners als het gaat om energie betalen en besparen.” Wethouder Froukje de Jonge vult aan: “Fijn dat de groep mensen aan wie we de energietoeslag hebben kunnen verstrekken vergroot is, zodat nog meer Almeerders met iets minder financiële zorgen de feestdagen in kunnen.”

Wie heeft recht op de energietoeslag 2023?

Inwoners die de energietoeslag in 2022 hebben ontvangen en inwoners met een bijstandsuitkering hebben de energietoeslag nu automatisch ontvangen. Zij hebben hierover een brief ontvangen. De inwoners waarbij de aanvraag in 2022 is afgewezen, krijgen een brief met de mededeling dat de norm is verhoogd en dat ze wellicht in 2023 wel recht hebben op de energietoeslag. Inwoners kunnen de energietoeslag aanvragen vanaf 11 december 2023 tot en met 30 juni 2024.

Wie heeft er geen recht?

Studenten kunnen dit jaar geen energietoeslag aanvragen bij de gemeente, want zij ontvangen een tegemoetkoming via DUO.

De energietoeslag aanvragen via de website of een formulier 

Op nl/energietoeslag. Voor de aanvraag heeft een inwoner een DigiD en een e-mailadres nodig.   Via het aanvraagformulier op de site, of Bel 14 036 en de gemeente stuurt een formulier op. Of kom langs op het stadhuis tijdens openingstijden en haal een formulier op.  

Geschreven door