Lerarentekort basisscholen in Almere grootst

Er gaapt een steeds groter gat van lerarentekort tussen Almere en vier andere grote steden en de rest van het land. In de vijf grote steden is het aantal vacatures in het basisonderwijs ruim twee keer zo groot als elders.

Landelijk geteld zijn er bijna 10-duizend leraren in het primair onderwijs te weinig. Het gaat daarbij om het totaal van openstaande vacatures en verborgen tekorten, zowel voor reguliere als voor vervangingsposities. Verborgen tekorten betreffen ongewenste situaties, zoals de inzet van onbevoegde leraren of het noodgedwongen samenvoegen van groepen.

Almere, Amsterdam en Den Haag hebben duidelijk hogere tekorten dan de hen omringende plaatsen. In Utrecht is de situatie minder schrijnend. In Almere is het tekort sinds 2020 elk jaar gestegen, blijkt uit nieuwe cijfers per 1 oktober.

Geschreven door