Mensen met herkomst buiten Nederland wonen vooral in Randstad en grensregio

Mensen met een herkomst buiten Europa wonen relatief vaak in de Randstad; migranten vaak in de stad, de hier geboren tweede generatie wat vaker net daarbuiten.

In grensregio’s in het zuiden van Nederland wonen naar verhouding de meeste mensen met Europese herkomst. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers over de regionale spreiding van de bevolking naar herkomst.

Buiten Europa geboren migranten zijn relatief sterk vertegenwoordigd in gemeenten in de Randstad. Dit aandeel is het grootst in Amstelveen, met ruim een kwart van alle inwoners. In Amsterdam en Den Haag is dat iets minder dan een kwart. Buiten de Randstad wonen in Eindhoven met 19 procent naar verhouding de meeste migranten. Gemiddeld genomen is ongeveer 10 procent van de inwoners van een gemeente een migrant met Buiten-Europese herkomst.

Almere heeft ook een behoorlijk deel van de bevolking die vallen onder de groep buiten Europese herkomst . Uit het onderzoek blijkt dat 20.7% hier onder valt. In Amsterdam is dat percentage 24.6%.

Inwoners met Europese herkomst, geboren in het buitenland 5,2% Amsterdam 12.5%
Inwoners met buiten Europese herkomst, geboren in Nederland 18,8% Amsterdam 17,7%

16 procent van de Nederlandse bevolking in het buitenland geboren:

Van de 17,8 miljoen inwoners op 1 januari 2023 is 16 procent (2,8 miljoen) niet in Nederland geboren. Bijna twee derde van deze migranten heeft een Buiten-Europese herkomst. In Nederland woont een relatief grote groep migranten die geboren is in overige Aziatische landen (580 duizend).

Nederland heeft daarnaast 2,1 miljoen inwoners (12 procent) die tot de zogeheten tweede generatie behoren. Zij zijn zelf in Nederland geboren en hebben ten minste één ouder die in het buitenland is geboren. Onder deze tweede generatie heeft ruim 70 procent een Buiten-Europese herkomst, waarbij van de grootste groep het geboorteland van de ouder(s) Indonesië is, gevolgd door Marokko en Turkije.

Bron CBS

Geschreven door