6 procent corporatiewoningen Almere in 2021 naar statushouders

In 2021 werd landelijk 6 procent van alle vrijgekomen corporatiewoningen toegewezen aan huishoudens met statushouders. Almere volgde in 2021 ook met 6 procent de landelijke trend.

Van de landelijk vrijgekomen corporatiewoningen werd 3 procent (bijna 5 duizend woningen) toegewezen aan statushouders die ofwel in 2021 een verblijfsvergunning kregen, ofwel met een eerder verkregen verblijfsvergunning aan het begin van dat jaar in een opvanglocatie van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) woonden. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de eerste huisvesting van statushouders. Daarnaast werd 3 procent van de corporatiewoningen toegewezen aan statushouders die al langer dan een jaar een verblijfsvergunning hadden en niet meer in een COA-opvanglocatie woonden.
Bron: CBS.
Foto: Archieffoto voorbeeld sociale woningbouw Nobelhorst

Geschreven door