Noodopvang voor 400 tot 500 mensen bij AZC Almere

Landelijk is het alle hens aan dek bij Centraal Orgaan Opvang (COA). Het aanmeldcentrum in Ter Apel is over, overvol en kan de mensen geen fatsoenlijke verblijf- en slaapplaats meer bieden. In de bestaande AZC’ s is ook geen ruimte meer.

Daarom heeft het Rijk gisteren aan de gemeente Almere gevraagd om mee te werken aan het bieden van noodopvang. Daar geeft Almere gehoor aan. In Almere komt vooruitlopend op de definitieve uitbreiding van het Almeerse azc tijdelijk (12 maanden) opvang voor 400 tot 500 asielzoekers direct naast het bestaande azc. 

De gemeente staat de tijdelijke noodopvang (12 maanden) door het COA van 400 tot 500 mensen toe op het terrein van het asielzoekerscentrum (azc) in Sportpark Fanny Blankers-Koen. Deze noodopvang komt op de locatie waar al voor is besloten dat er permanente uitbreiding met 600 plekken zal plaatsvinden.

Hoge spoed

Vanwege de urgentie worden in eerste instantie (voor 2 weken) kleine paviljoens geplaatst waarin zo snel mogelijk opvang kan starten. Deze worden zo spoedig mogelijk vervangen door grotere paviljoens van betere kwaliteit. Omwonenden ontvangen zo spoedig mogelijk een brief met nadere informatie.

Geschreven door