Eenoudergezin risicofactor voor huiselijk geweld in Almere

Het grote aantal eenoudergezinnen in Almere is een belangrijke verklaring voor veel huiselijk geweld. Door deskundigen wordt dat aangewezen als verklaring voor de piek aan meldingen van excessen in de stad.

Vorig jaar werd duidelijk dat in Almere, veel meer dan elders in het land, huiselijk geweld plaatsvindt. De meeste oorzaken voor de hoge aantallen zijn identiek aan de situatie elders, maar de stress bij alleenstaande ouders speelt hier een hoofdrol.

Alleenstaande moeders en vaders moeten veel borden tegelijk in de lucht houden, zoals zorg voor kinderen, werk of juist werkloosheid en worsteling met een laag inkomen. In die stress-situatie worden niet zelden ook onhandige relaties aangegaan. Die uitleg klonk donderdagavond tijdens de Politieke Markt.

Uit de cijfers waar betrokken organisaties mee werken blijkt dat in Almere wel veel goede meldingen van huiselijk geweld gedaan worden. Die komen niet alleen van buren en familie, maar ook via de politie, scholen en zorginstellingen. Daardoor kan vroeg worden ingegrepen. Een ernstig gebrek aan deskundige medewerkers frustreert de aanpak. Daardoor kampen de hulpverleners met wachtlijsten en zijn moeilijke keuzes nodig.

Zeker met de toenemende vergrijzing in Almere heeft mishandeling van ouderen meer aandacht nodig. Zij worden vaak de dupe van financiële uitbuiting, mede door sociaal isolement na pensionering. De hulpverleners denken dat ouderen vaker slachtoffer zijn dan zij te horen krijgen.

Geschreven door