Enkele overtredingen vastgesteld bij horecacontrole op de Grote Markt in Almere

Op vrijdag 12 januari voerden gemeente Almere, samen met Douane, NVWA en de politie een integrale controle uit bij zes horecabedrijven op de Grote Markt in Almere. De controle is uitgevoerd om de veiligheid en naleving van regelgeving in Almere te waarborgen. 

Tijdens deze controle zijn enkele overtredingen vastgesteld. 

Bij één horecabedrijf is illegaal tabak in verstopte ruimtes aangetroffen.
Bij verschillende horecabedrijven zijn kleinere brandveiligheidsovertredingen geconstateerd. 
Per overtreding worden passende maatregelen genomen.    
 
De gemeente Almere voert regelmatig preventieve integrale controles uit, in nauwe samenwerking met veiligheidspartners. Tijdens deze controles wordt er onder andere gecontroleerd op naleving van brandveiligheidsnormen, het schenken van alcohol aan minderjarigen, overschrijding van geluidsniveaus, Accijnswet overtredingen, illegale prostitutie in hotels, signalen van mensenhandel, roken, en de voorwaarden van alcoholwetvergunningen.  

In het algemeen hadden de bezochte horecabedrijven deze zaken op orde. De gemeente bedankt de bedrijven voor de medewerking aan de controle. 

Vermoedt u dat er sprake is van criminele activiteiten in een pand of in uw omgeving?  
U kunt signalen op verschillende manieren met de diensten delen: 
Bij de gemeente Almere via 14 036, www.almere.nl of door te mailen naar: meldpuntondermijning@almere.nl
Bij de politie via 0900-8844 of (bij spoed) 112;  Bij Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000. 

Geschreven door