Tijdelijke sluiting Bibliotheekgarage in Stad

Vanaf maandag 29 januari tot en met vrijdag 15 maart wordt de sprinklerinstallatie in de Bibliotheekgarage in Stad vervangen. De garage is tijdens de werkzaamheden afgesloten. Abonnementhouders kunnen in deze periode gebruik maken van de Flevogarage, Stadhuisgarage of Schippergarage.

Geschreven door