Werkzaamheden Randstad 22 en fietspad Humberpad, Stad Oost

Vanaf vrijdag 17 november tot vrijdag 29 maart 2024 worden werkzaamheden uitgevoerd aan de Randstad 22 en het Humberpad. Het Humberpad wordt verkeersveiliger ingericht en op verschillende plekken in de Randstad 22 wordt het asfalt vervangen.

Wat gaan ze doen?

Het fietspad Humberpad krijgt een verkeersveiligere inrichting. Samen met de ondernemers zijn verschillende opties bekeken. Er is gekozen voor een ontwerp waarbij het fietspad straks aan de andere kant van de rijbaan ligt. Daarnaast vervangen ze op verschillende plekken van Randstad 22 het asfalt. 

Voor de nieuwe inrichting moeten men helaas 4 bomen verwijderen. Hiervoor planten we 6 bomen terug van de soort ‘Betula Pubescens’, ook wel zachte berk genoemd. Langs het Humberpad planten ze ook drie heesters en bosaardbei in de plantvakken.

Bereikbaarheid

De werkzaamheden beginnen op vrijdag 17 november en duren tot en met vrijdag 29 maart 2024 en worden uitgevoerd door Dura Vermeer. De werkzaamheden worden in verschillende fasen uitgevoerd; hier zitten ook nachtelijke werkzaamheden bij. De nachtelijke werkzaamheden zijn nodig om de bedrijven overdag bereikbaar te houden. Tijdens deze nachtelijke werkzaamheden is Randstad 22 niet bereikbaar voor autoverkeer. Op de bekende gele borden op de locatie geven de omleidingsroute aan. 

Op de kaart is per fase aangegeven wanneer er gewerkt wordt.

  • Fase 1 (oranje) – van 17 november tot en met 19 december. Vanaf Hanny Schaftpark tot toegangsweg naar Randstad 22. 
  • Fase 2 (roze) – van 9 januari tot en met 15 februari. Vanaf het fietspad onder Randstaddreef tot fietspad weer onder Randstaddreef na rotonde.
  • Fase 3 (groen) – van 19 februari tot en met 29 maart. Vanaf de toegangsweg naar Randstad 22 tot de weg rechtsaf gaat. 
  • Fase 4 (blauw) – werkzaamheden ’s nachts: van 27 op 28 en 28 op 29 maart 2024. Een deel  van de toegangsweg naar Randstad 22 en drie kleine delen op Randstad 22. 

Download de BouwApp 

Bij dit project maken ze gebruik van de BouwApp. Via deze app brengen ze je direct op de hoogte van werkzaamheden en de planning. Daarnaast kun je makkelijk contact met de gemeente opnemen als je vragen of opmerkingen hebt.  De BouwApp is als volgt op jouw mobiele telefoon of tablet te downloaden: 

  • Ga naar de appstore om de app gratis te downloaden.   
  • Zoek in de app naar “wegwerkzaamheden Almere”
  • Open het project en klik op ‘volgen’.

Geschreven door