Alarmerende uitkomst studie: grote sociale problemen

Het staat er slecht voor met de sociale situatie in Almere. Het sociale weefsel van de stad is kwetsbaar en dat heeft grote gevolgen. Op veel terreinen worstelen inwoners met ernstige problemen.

Hoewel het ook met veel Almeerders goed gaat, kampen anderen met armoede en schulden, jeugdwerkloosheid, schooluitval en huiselijk geweld. Almere staat steeds vaker bovenaan in lijstjes met negatieve ontwikkelingen zoals het tekort aan leraren en huisartsen. Ondertussen dreigt een dreiging van georganiseerde vormen van criminaliteit.

Dat blijkt uit een groot onderzoek dat drie bureaus in opdracht van de gemeente hebben gedaan.

Een urgent probleem is volgens de onderzoekers de enorme eenzaamheid onder inwoners. Meer dan de helft van de Almeerders ouder dan 19 jaar, voelt zich eenzaam. Dit is het hoogste cijfer van in het land. Daarnaast blijft het voorzieningenniveau achter, bijvoorbeeld op het vlak van zorg en welzijn, cultuur en werkgelegenheid.

Er is een groeiende vraag naar zorg, naar passende woonruimte en heeft de stad te maken met sterke vergrijzing waarbij de groep 80-plussers snel groeit. Almeerders ervaren hun gezondheid als minder positief dan inwoners in andere vergelijkbare steden. En bij het ontwikkelen van nieuwe wijken is er beperkt ingespeeld op het bevorderen van sociale samenhang.

Geschreven door