Auditcommissie helpt raadsleden bij sturing op huishoudboekje van Almere

De motie ’auditcommissie’ van CDA Almere is met ruime meerderheid aangenomen in de gemeenteraad. Deze motie vraagt het college om een voorstel te maken voor een Almeerse auditcommissie die zorgt voor meer kennis over de financiën in de gemeenteraad.

Hiermee worden raadsleden geholpen bij keuzes over het huishoudboekje van Almere en het uitvoeren van hun controlerende taak. ‘Een belangrijke stap voor een financieel gezond Almere, juist in deze tijd waarin Almere heel wat tegenvallers op de begroting moet verwerken’, volgens fractievoorzitter Nienke Nieuwenhuizen van het CDA Almere.

Nagenoeg elke gemeente in Nederland beschikt al over een dergelijk overlegplatform waar (een afvaardiging van) de gemeenteraad en de accountant elkaar treffen voor overleg over de gemeentefinanciën. Samen wordt gewerkt aan het verhogen van het kennisniveau van raadsleden en advies over de bespreking van financiële stukken. Op deze manier wordt er continu gewerkt aan het verhogen van de kwaliteit van besluitvorming in de raad rond het huishoudboekje van de stad. Ook de accountant en de wethouder steunen het idee van een auditcommissie in de achtste stad van Nederland.

Geschreven door