Cameratoezicht Marie Curielaan Nobelhorst verlengd

Het gebied, een deel van de Marie Curielaan in Nobelhorst, dat wordt begrensd door Joh. van der Waalsweg, Ernest Waltonstraat, Wilhelm Röntgenstraat, Joseph Thomsonstraat en Marie Curielaan, wordt aangewezen als gebied waar cameratoezicht wordt ingesteld voor de periode 26 februari 2024 tot 8 april 2024 ten behoeve van de handhaving van de openbare orde.

Doordat bij de gemeente en ernstig vermoeden bestaat dat op een adres aan de Marie Curielaan een geweldsincident plaats kan gaan vinden, is het cameratoezicht verlengd.

Op 15 januari 2024 was reeds besloten tot het instellen van cameratoezicht voor de duur van zes weken in (een deel van) de Marie Curielaan. Dit is dus nu door de burgemeester verlengd.

De inzet van cameratoezicht op (een deel van) de Marie Curielaan en een deel van de omgeving wordt noodzakelijk en proportioneel geacht om geweldsincidenten te voorkomen, dan wel bij een geweldsincident tot een adequate opsporing van de dader(s) te kunnen komen.

Geschreven door