Start bouw bruggen in de Marie Curielaan

De bouw van 2 bruggen en een kade in de Marie Curielaan gaat  op 14 juni beginnen. De aannemer van het werk, Gebr. Van der Lee, start met de inrichting van het bouwterrein en het weghalen van de verhardingen.

Al het verkeer zal via een aangeven omleiding moeten rijden. Door het gebrek aan ruimte en het belang van de veiligheid wordt hele weg afgesloten. Ook de route van de bus wordt tijdelijk aangepast. De bus zal via de Hendrik Lorentzweg, Joh. de Waalsweg en de Enrico Fermistraat rijden. Sommige mensen zullen tijdens de werkzaamheden bij het heien enige overlast ervaren.

De bruggen en de kademuur zal na verwachting eind dit jaar gereed zijn. Daarna wordt de Marie Curielaan definitief ingericht. De start van de bouw voor de overige bruggen is op dit moment nog niet bekend, zodra er een definitieve planning wordt afgegeven zullen we u daarover informeren. De verwachting is dat dit in het 3 kwartaal gebeurt.

Foto Dit is een kaartje waarop de omleidingsroute is aangegeven met een gele lijn.

Geschreven door