Collegepartijen schakelen procesbegeleider in

De zes partijen die nu nog het college van Burgemeester en Wethouders vormen, gaan een externe procesbegeleider inschakelen na het vertrek van de ChristenUnie.

VVD, D66, SP, Partij voor de Dieren, Leefbaar Almere en CDA zeggen tijd nodig te hebben om na te denken over de ontstane situatie. Sinds het vertrek van wethouder Roelie Bosch steunt de coalitie niet meer op een meerderheid in de gemeenteraad.

De fractievoorzitters zeggen tijd nodig te hebben “om te reflecteren op de ontstane situatie en de opgaves die voor ons liggen.” Ze willen de gemeenteraad aanstaande donderdag informeren over de tijd die ze denken nodig te hebben.

Welke kosten gemoeid zijn met het aantrekken van de procesbegeleider hebben de fracties niet meegedeeld. (op de foto de fractievoorzitters in 2022)

Geschreven door