Gemengd wonen-project Louis Armstrongweg

In een voormalig kantoorpand aan de Louis Amstrongweg in Muziekwijk komen 86 woningen. Het wordt een gemengd wonen-project. Daarmee wordt een stap gezet om de kantorenstrook aan de Louis Armstrongweg te veranderen in een aantrekkelijk woongebied.  

Woningcorporatie de Alliantie heeft het pand aan de Louis Armstrongweg 36 gekocht. De gemeente verleende haar medewerking omdat ze het belangrijk vindt om de woningvoorraad te vergroten. Dit project is daar een mogelijkheid toe. De zelfstandige woningen zijn bestemd voor één- of twee persoonshuishoudens. Werkzaamheden zijn inmiddels in volle gang.

De gemeente Almere en de Alliantie hebben afgesproken dat er in dit pand een gemengd wonen-project komt. De helft van de woningen wordt aan reguliere woningzoekenden verhuurd. De andere helft wordt aan vergunninghouders toegewezen.

Extra woningen
Regiodirecteur van de Alliantie, Koen Westhoff: “De Alliantie heeft dit pand aangekocht om extra woningen aan de woningvoorraad toe te voegen. Het gaat om compacte woningen voor kleine huishoudens. Hier is grote vraag naar. Met het gemengd wonen-concept leveren we een bijdrage aan de maatschappelijke opgave die er ook in Almere is.”

Gemengd wonen

In gemengd wonen-projecten wonen verschillende groepen mensen bewust samen. Bewoners hebben een actieve rol in het prettig samenleven. En, in dit geval, in het op weg helpen van de vergunninghouders in de Almeerse maatschappij. De Alliantie heeft al eerder dergelijke projecten gerealiseerd. Het project aan de Louis Armstrongweg wordt het eerste gemengd wonen project in Almere, in deze vorm.

Planning Het pand is nog volop in verbouwing. De woningen die beschikbaar zijn voor reguliere woningzoekenden worden naar verwachting in maart via Woningnet aangeboden. De verwachting is dat eerste bewoners in juni de woningen kunnen betrekken.

Geschreven door