MBO College Poort opent eerste oefenrechtbank binnen mbo

College Poort, onderdeel van het ROC van Amsterdam – Flevoland. De oefenrechtbank is speciaal ontworpen voor studenten die een juridische opleiding volgen binnen het middelbaar beroepsonderwijs. Met deze stap wordt het opleiden van juridisch talent nog realistischer, waarbij praktijkervaring en levensechte situaties centraal staan.

Contextrijke leeromgeving
Het Legal Lab is een uniek ingericht klaslokaal dat is ontworpen om een contextrijke leeromgeving te bieden voor studenten van de opleiding Legal, Finance & Business Support. Door de buitenwereld binnen te halen, wil MBO College Poort een brug slaan tussen theorie en praktijk. Hier krijgen studenten praktijkgerichte juridische vakken en oefenen ze onder andere met debatteren. Hierdoor krijgen ze een dieper inzicht van juridische beroepen.

Gezina Westhout, docent recht, geeft aan dat het Legal Lab is bedoeld als een veilige plek waar studenten kunnen leren, hun juridische vaardigheden kunnen aanscherpen en zich kunnen voorbereiden op toekomstige banen. “Het is anders dan gewoon les krijgen, omdat studenten hier kunnen doen alsof ze echte juridische zaken behandelen. Zo leren ze hoe het er echt aan toegaat in de juridische wereld.”

Onderwijs dat aansluit op het werkveld
Het initiatief is ontstaan uit een groeiende behoefte aan passend en vernieuwend onderwijs dat aansluit bij de veranderende eisen van de arbeidsmarkt. Zo wordt de ondersteuning vanuit het mbo bijvoorbeeld telkens belangrijker binnen de advocatuur.

Vanuit het werkveld bestaat de wens om goed afgestemd te blijven op de behoeften van de huidige generatie. Andersom is het belangrijk om jongeren bewust te maken van wat de praktijk wil en nodig heeft. Om deze overgang zo soepel mogelijk te laten verlopen, worden deskundigen uit het werkveld van harte uitgenodigd om mee te denken en biedt MBO College Poort mogelijkheden voor het verzorgen van gastlessen.

Eerste van Nederland
MBO College Poort is de eerste mbo-college in Nederland dat een oefenrechtbank introduceert. Judith Veltman, directeur Onderwijs, benadrukt dat het bijzonder waardevol is dat dit in samenwerking tot stand is gekomen. Met betrokkenheid van zowel docenten, beroepspraktijkbegeleiders als studenten. “We zijn trots dat we dit Legal Lab hebben. Daarmee halen we de buitenwereld naar binnen. Dat is van onschatbare waarde.”

Geschreven door