Niet hele raad vindt moties over explosies zinvol

Burgemeester Van der Loo is blij met de ruggensteun die hij van de gemeenteraad krijgt bij een aanpak voor het bestrijden van explosies, zoals die afgelopen tijd in Almere plaatsvonden.

Een reeks aanslagen met explosieven en vuurwerk heeft volgens de VVD in de stad veel onrust teweeggebracht. De liberalen willen binnen een paar maanden een integraal plan zien voor het tegengaan van de acties, die worden toegeschreven aan de georganiseerde misdaad.

Een van de gevraagde plannen is een campagne die kan voorkomen dat jongeren in de criminaliteit terecht komen.

De burgemeester benadrukte donderdagavond tijdens de Politieke Markt dat in samenwerking met de vier grote steden een task force wordt opgezet om tot een aanpak te komen. “Almere is een van de grote gemeenten als het om deze trend gaat en helaas is dit ons speelveld”, zei Van der Loo.

Sommige fracties in de raad vinden twee moties hierover overbodig. De gevraagde acties worden volgens hen door een besluit van de Tweede Kamer al uitgevoerd. Er was dan ook discussie over de zin van een pleidooi in Den Haag om illegaal vuurwerk als explosief aan te merken.

De moties over de aanpak van explosies werden ook als overbodig gezien omdat de burgemeester aangaf de gevraagde acties al uit te voeren.

Geschreven door