Start moes-en pluktuin Almere Buiten

In Almere Buiten (Centrum) gaat er binnenkort een buurtinitiatief van start. Rondom De Drieklank (kerk) zullen verschillende moestuinbakken komen te staan, waar buurtbewoners samen gaan komen en groenten en plukbloemen zullen verbouwen en zaaien. Initiatiefnemer Cor Scherrewitz is blij met steun vanuit de Gemeente Almere, die het project toejuicht.

Op 9 maart komen verschillende buurtbewoners weer bijeen om verder in gesprek te gaan over de moes-en pluktuin. Daarbij is iedereen uit de omgeving van harte uitgenodigd om mee te praten en denken. Ook bij het project betrokken zijn PKN De Drieklank, Stichting Delen & meer en Stichting Philadelphia Zorg.

Een jaar geleden startte het met een gesprek tussen verschillende bewoners, die de plannen op papier zette en het idee uittekende. Al snel werd er aan de Gemeente Almere gevraagd of dit initiatief op hun grond mocht plaatsvinden, waarna zij instemde. De Gemeente heeft zelf een gedeelte van het pad rondom de kerk verbreed, zodat de moes-en pluktuin straks ook rolstoelvriendelijk is. Verder ondersteunt de Gemeente met een bijdrage vanuit het Wijkbudget.

De Bijeenkomst van 9 maart is bedoeld om samen te bespreken waar, wanneer de moestuinbakken worden geplaatst en wie welke rol op zich wilt nemen, zodat de buurt het initiatief zelf draaiende kan houden. Daar zijn alle extra handjes bij welkom en iedereen die wil deelnemen is dan ook van harte welkom.

Datum: 9 maart 2024
Tijd: 11:00 tot 13:00 uur, inclusief gratis lunch
Locatie: Chicagostraat 101, 1334 KD Almere

Geschreven door