Tijdelijk cameratoezicht bij woning Borneostraat in Buiten

Er komt tijdelijk cameratoezicht bij een woning aan de Borneostraat in de Indischebuurt. De woning was eerder gesloten op last van de burgemeester vanwege kans op een incident. De woning gaat nu weer open voor de bewoners.
 
De burgemeester had eind december besloten om de woning te sluiten, met het oog op de veiligheid van bewoners en omwonenden. Op basis van actuele informatie van de politie en het Openbaar Ministerie is verlenging van de sluiting niet noodzakelijk. De bewoners kunnen dus weer terugkeren naar huis. Wel plaatst de gemeente tijdelijk een camera om toezicht te houden rond de woning.
 
Burgemeester Hein van der Loo: “Het is voor bewoners en omwonenden ingrijpend als een huis tijdelijk gesloten wordt. Die maatregel neem ik daarom alleen als het echt noodzakelijk is. Veiligheid staat altijd voorop. Met cameratoezicht houden we nu de situatie in het vizier.”
 
Omwonenden zijn per brief geïnformeerd. Veiligheidsmanagers van de gemeente en wijkagenten houden contact met buurtbewoners.

Blijf melden

De hulp van de buurtbewoners blijft een grote rol spelen, zowel bij het voorkomen als het achteraf oplossen van incidenten. Je kunt het direct via 112 melden als je iets verdachts ziet. Wil je liever anoniem melden? Dat kan via Meld Misdaad Anoniem: 0800 7000.

Geschreven door