Overtredingen geconstateerd tijdens integrale controle bedrijventerrein Veluwsekant

Op donderdag 21 maart controleerde de gemeente Almere, samen met Politie, Belastingdienst, Omgevingsdienst, Liander en RIEC, het bedrijventerrein Veluwsekant. In totaal zijn er 37 panden en 1 bedrijfsverzamelgebouw bezocht. Bij deze controle zijn onder andere hennep gerelateerde goederen aangetroffen.

Tijdens de controle is onder andere het volgende gevonden:

 • In een pand is een hennepplantage aangetroffen.
 • In drie bedrijfspanden werd geslapen/ bewoond. Dit is een overtreding van het Omgevingsplan.
 • In twee panden was er gebouwd zonder omgevingsvergunning.
 • In zestien gebouwen zijn tekortkomingen geconstateerd op het gebied van brandveiligheid, waaronder niet-gekeurde blusapparaten, geblokkeerde nooduitgangen en stalen constructies die niet voldeden aan de brandveiligheidseisen.
 • Twee panden zijn door Liander van het stroomnetwerk afgesloten vanwege gevaarlijke stroomaansluiting en diefstal van elektra.
 • In twee panden zijn milieuovertredingen geconstateerd door de Omgevingsdienst. Bijvoorbeeld het ontbreken van een lekbak en het onjuist opslaan van gevaarlijke stoffen.
 • De Belastingdienst doet in een aantal gevallen aanvullend administratief onderzoek.
 • In twee panden is illegaal watergebruik ontdekt, waarbij water buiten de meter om werd afgetapt. Vitens is ter plaatse gekomen om deze illegale situatie ongedaan te maken.

Per overtreding worden passende maatregelen genomen.

Burgemeester Hein van der Loo: “Voor verkeerde handel moet je niet in Almere zijn. Het is ronduit onacceptabel dat legale bedrijven en diensten door criminele organisaties kunnen worden gebruikt voor illegaal gewin. Met deze controles laten we zien dat we dat niet tolereren. De resultaten laten zien dat controles nodig zijn. Ook in 2024 gaan we hiermee door.” Wethouder Alexander Sprong vult aan: “Iedere keer blijkt dat deze onaangekondigde integrale controles effectief zijn. We kunnen snel handelen en meteen optreden. Het is een vruchtbare en goede onderlinge samenwerking en daar zijn we heel blij mee.”

Samen voor een veilig Almere
De onderwereld maakt op verschillende plekken gebruik van de bovenwereld voor illegaal gewin. Bedrijventerreinen en bijvoorbeeld ook horeca zijn plekken waar dit regelmatig voorkomt. Daarom voert gemeente Almere samen met partners onaangekondigde controles uit op bedrijventerreinen en horeca om ondermijning op te sporen en een eerlijk en veilig ondernemersklimaat te waarborgen.

Heeft u vermoeden dat er criminele activiteiten gebeuren in een gebouw of in uw buurt? U kunt deze signalen op verschillende manieren met ons delen:

 • Bij de gemeente Almere via 14 036, www.almere.nl of door te mailen naar: meldpuntondermijning@almere.nl;
 • Bij de politie via 0900-8844 of (bij spoed) 112;
 • Anoniem en gratis via Meld Misdaad Anoniem 0800-7000 of online door hier te klikken.

Foto ter illustratie

Geschreven door