SP stelt vragen over zorgelijke begeleiding autisme door DBA

De fractie van de SP heeft vragen gesteld aan het college van B en W naar aanleiding van een brief die cliënten van DBA (Deskundige Begeleiding Autisme) aan het college en de gemeenteraad stuurden. In de brief luiden ze de noodklok over de slechte zorg en de onzekere woonsituatie die is ontstaan nadat de gemeente Almere de samenwerking met het zorgbedrijf heeft verbroken. De SP vraagt de verantwoordelijke wethouders met cliënten in gesprek te gaan en de antwoorden op de schriftelijke vragen daarbij te betrekken.

De cliënten winden er geen doekjes om: “Wij ervaren grote problemen met de zorg geleverd door DBA. Er is een permanent tekort aan begeleiders, een groot verloop van begeleiders en het opleidingsniveau van de begeleiders voldoet veelal niet aan de wettelijke eisen.”

Het probleem speelt al lange tijd, maar nu de gemeente Almere per 2024 niet meer met DBA als gecontracteerde zorgpartner verder gaat, is er nog een probleem bijgekomen. De cliënten die nu Wmo zorg van DBA ontvangen, moeten naar een andere zorgaanbieder uitkijken. En daar ontstaat het knelpunt. Cliënten krijgen niet alleen zorg van DBA maar huren er ook hun woning, in Duinrijk (Almere Poort) en de Molenwiek (Almere Buiten). Dit betekent dat met het beëindigen van het zorgcontract ook het wooncontract wordt beëindigd. Althans, dat beweert DBA.

De klachten over DBA zijn niet nieuw. Rijk Ravestein (raadslid SP Almere): “Vorig jaar juni bereikten ons de eerste klachten over DBA. Onze SP hulpdienst is toen gestart met het meldpunt ZorgDakloos om beter zicht op de problemen te krijgen. De hulpdienst heeft van meerdere cliënten meldingen ontvangen die overeenkomen met de klachten uit de brief.”

Foto: Kunnen cliënten van DBA nog wel huren in Duinrijk? (Foto: aangeleverd)

Geschreven door