Tekort van gemeente verder opgelopen

Het college van B en W wil ruim 22 miljoen bezuinigen om tot een evenwichtige begroting voor volgend jaar te komen. In een brief aan de gemeenteraad constateert het college dat Almere er financieel niet goed voor staat. Het tekort dat vorig jaar was opgelopen tot 10 miljoen euro, blijkt nu toegenomen tot 15 miljoen structureel.

De gemeente had al een openstaand tekort van ruim 27 miljoen. Het college gaat een pakket maatregelen samenstellen voor mogelijke bezuinigingen, ter grootte van 22,5 miljoen euro.

Bovendien wil het college 50 miljoen uit de reserves halen om een buffer te vullen.

Het college denkt te kunnen bezuinigen op sociale voorzieningen, de openbare ruimte en op veiligheid en handhaving. Ook kunst en cultuur worden niet ontzien. Daarnaast zullen sommige lasten voor de burgers verhoogd worden. Op jeugdzorg en de gemeentelijke organisatie wordt niet verder bezuinigd dan al werd afgesproken.

Geschreven door