Toenemende overlast op Korte Promenade aangepakt

Bezoekers en medewerkers van winkels aan de Korte Promenade in Stad ervaren steeds meer overlast van bedelaars en verslaafden in de centrale hal bij Dirk van den Broek. Er is nu permanente beveiliging ingesteld.

In de hal hangen mensen rond die verantwoordelijk zijn voor diefstal, agressie, wildplassen en geschreeuw. De eigenaar van het complex heeft beveiligers ingezet die tegen de hinder moeten optreden. Ook worden verblijfsverboden uitgedeeld aan overlastgevers.

De ergernis over de klachten neemt al jaren toe. De wijkregisseur van Centrum, Ernst Bokhorst, schrijft de problemen toe aan toenemende drukte die ook verslaafden en bedelaars aantrekt.

Door samenwerking van de vastgoedeigenaar, zorgverleners zoals het Leger des Heils, winkeliers, politie en handhavers wordt de overlast sinds kort aangepakt. De samenwerkende partijen wijzen op het belang van aangifte bij diefstal en overlast. Als er meerdere aangiftes worden gedaan van klachten over dezelfde veroorzakers van problemen, kan de politie gericht actie ondernemen om hen aan te pakken.

Geschreven door