Zorgen welzijnsclubs over instabiel stadsbestuur

Welzijnsinstellingen van Almere dringen er bij de gemeenteraad op aan snel een compleet college te formeren. Ze vinden het zorgelijk dat het gemeentebestuur nu in een breekbare situatie verkeert.

De organisaties, waaronder de Zorggroep, De Schoor, scholen en woningcorporaties, wijzen op de uitkomsten van een recent onderzoek naar de sociale staat van Almere. Daaruit kwamen ernstige problemen naar voren, zoals veel eenzaamheid onder ouderen, gezinnen in schulden en het tekort aan leraren en huisartsen.

De situatie vraagt volgens de organisaties om visie, snelheid, daadkracht, samenwerking en continuïteit. Nu het college verzwakt is door vertrek van twee wethouders doen zij een klemmend beroep op alle politieke partijen om vooral te kijken naar gemeenschappelijke verantwoordelijkheid en niet naar politieke verschillen.

Kim Ronner, voorzitter van de Futuregroep waarin de organisaties samenwerken, biedt aan samen met de gemeente een plan van aanpak op te stellen en uit te voeren, staat in een brief aan de gemeenteraad. Zij biedt kennis, betrokkenheid en inzet aan om de opgaven van de stad aan te pakken.

Geschreven door