‘Eenzaamheid en armoede zijn gevolg van groeiende stad’

Een deel van de Almeerse bevolking betaalt de prijs van jarenlange groei van de stad. Mensen kampen met eenzaamheid, armoede, jeugdwerkloosheid terwijl de druk op sociale voorzieningen groeit. Dat is het gevolg van achterlopende financiering.

“Nog meer dan de gemeente worstelen maatschappelijke organisaties met het bijhouden van de groei”, concludeert wethouder Froukje de Jonge (foto). Naar aanleiding van het rapport over de sociale staat van Almere wil zij aandringen op een andere manier van financiering voor groeisteden.

Het rapport kwam met schokkende feiten over onder meer eenzaamheid en armoede. De Jonge noemt Almere de hoofdstad van de eenzaamheid, die ook leidt tot slechter wordende gezondheid en depressies. “Mensen die zich alleen voelen, zich verloren voelen en op zichzelf aangewezen, voelen zich slechter.”

Omdat de zorgvraag groeit en er minder hulp zal zijn, moeten veel Almeerders hulp in hun eigen omgeving zien te vinden. Het sociaal weefsel van de stad is volgens de wethouder niet stevig genoeg.

Het geld dat Almere van het Rijk krijgt blijft jarenlang achter bij de groeicijfers en dat wreekt zich bij veel organisaties. De Jonge: “Ze worden gefinancierd als organisatie in stilstand. Na een paar jaar wordt alles schaars. Dat heeft effect op het sociale weefsel van de stad.”

De wethouder signaleert de Almeerders enthousiast nieuwe initiatieven ondernemen, maar dat het ontbreekt aan onderhoud. Het deel van de bevolking dat daarvan de dupe wordt, groeit en het leidt tot de alarmerende gegevens in het rapport.

De Jonge wil in samenspraak met andere groeigemeenten het schip keren. Ze vindt dat de stad niet alleen moet groeien, maar ook versterkt moet worden. Een aanpak vergt ook inzet van de hele stad. Naast een lobby met andere grote steden bij het Rijk, wil de wethouder voor de zomer met plannen komen.

Geschreven door