Festivalplein na overlast permanent afgesloten

Vanaf 10 juni wordt het Festivalplein in Stad met hekken afgesloten om overlast gevende mensen daar te weren. Dat besluit heeft burgemeester Van der Loo genomen.

Op het terrein bevinden zich veel verslaafden die volgens de burgemeester de veiligheid en leefbaarheid in het centrum in gevaar brengen. De groep zwervenden zorgt ook voor veel vervuiling. Volgens de politie zijn overlast en criminaliteit op het terrein de laatste tijd sterk toegenomen.

Eerder probeerde de gemeente met toezicht en begeleiding de hinder te verminderen. Met inzet van handhavers en met camera’s werd geprobeerd de situatie te beheersen. Ondanks aanvankelijk succes is het terrein nu een hotspot van problemen. Onlangs deden zich er twee gewelddadige incidenten voor.

Het terrein werd in 2008 door de gemeente aangewezen voor ontmoetingsplek voor volwassenen die eerder achter het station voor overlast zorgden.

Met de politie heeft de gemeente plannen gemaakt om verplaatsing van de overlast tegen te gaan.

Geschreven door