Formateur heeft meer tijd nodig voor nieuw college

De formatie van een nieuw college vergt meer tijd dan formateur Peter den Oudsten (foto) aanvankelijk verwachtte. Hij zou donderdag zijn verslag uitbrengen, zei hij drie weken geleden, maar nu is 30 mei de streefdatum.

Uit de onderhandelingen is de ChristenUnie alsnog opgestapt. Die fractie wilde de nieuwe coalitie steunen, wat het draagvlak ten goede zou komen en ook deelnemen door verantwoordelijkheid te nemen.

De partijen konden het niet eens worden over het aanstellen van een achtste wethouder. Ook niet als dat zonder extra kosten zou gebeuren, bijvoorbeeld door het kiezen van twee deeltijd-bestuurders.

De gemeenteraad wacht op een nieuw college na het vertrek van de VVD die nieuwe bezuinigingen verlangde. Nu gaan PvdA en GroenLinks aan het college deelnemen.

Geschreven door