Huishoudens gepest met fout afval in kliko

De verscherpte controle op scheiden van afval roept veel ergernis op bij Almeerders die de dupe zijn van mensen die restafval of plastic in hun gft-kliko gooien. Sinds kort worden veel waarschuwingen en boetes uitgedeeld bij verkeerd aangeboden gft-afval.

Volgens Ton Theunis van Almere Partij komt het regelmatig voor dat in afvalbakken vuilnis van anderen is aangetroffen. Almeerders die slachtoffer zijn van deze pesterij merken dat hun afvalbak niet geleegd wordt. Bovendien lopen zij het risico van een boete. Die bedraagt nu honderd euro.

Onschuldige Almeerders dragen soms de onterechte gevolgen van het wangedrag van anderen, zegt Theunis in vragen aan het college. Wethouder Veeningen legde donderdagavond in de Politieke Markt uit dat verkeerd afval alleen erkend wordt als het bovenop gegooid is. “Er wordt echt gekeken hoe de hele bak eruit ziet. Als er ook in het midden en onderin verkeerd afval zit, is er reden aan te nemen dat het niet door anderen is gedaan.”

Ze wijst erop dat slechte afvalscheiding leidt tot hogere kosten. Overigens volgt bij een rode kaart van de reiniging niet direct een boete, maar komt een handhaver langs om te bekijken wat er aan de hand is.

Column Marcel Beijer

Geschreven door