De gemeente doet weer boomcontroles door de stad heen

Vanaf mei tot september controleren de boominspecteurs ongeveer een kwart (ongeveer 30.000) van de bomen in Almere. In Almere Stad Oost, Literatuurwijk en op bedrijventerrein De Vaart controleren ze alle laan- en straatbomen op veiligheid en onderhoudsaspecten. Daarnaast controleren ze een aantal bomen door de hele stad jaarlijks waarvan ze weten dat ze een ziekte of aantasting hebben.

Bij de veiligheidscontrole bekijkt de inspecteur of de boom veilig is. Daarbij wordt gelet op gebreken waardoor takken kunnen breken of de boom kan omvallen. Ook beoordeelt de inspecteur of men de boom moeten snoeien.

Bij een aantal bomen, waarbij de inspecteur niet goed kan zien of de boom veilig is, doen ze een aanvullend onderzoek. Het kan noodzakelijk zijn om bijvoorbeeld een holte hoger in de boom te bekijken of verder te onderzoeken of de voet van de stam door houtrot is aangetast. Een extern adviesbureau voert de inspectie en het aanvullende onderzoek uit. Ze hebben Almere voor deze inspecties in vier gebieden opgedeeld, waarvan men elk jaar een gebied inspecteert In vier jaar tijd hebben ze in heel Almere de bomen geïnspecteerd en dan doen ze hetzelfde rondje opnieuw.

Meer info? www.almere.nl/bomen

Geschreven door