Campagne van Jeugdfonds om alle kinderen te laten sporten

Het Almeerse Jeugdfonds Sport en Cultuur voert campagne om ook kinderen uit gezinnen met weinig inkomen, te laten deelnemen aan sportactiviteiten. Motto van de ‘Challenge’ is: alle kinderen doen mee.

In Almere groeien meer dan achtduizend kinderen in armoede op. Dat zij recht hebben op financiële ondersteuning voor sport en culturele activiteiten is bij veel ouders onbekend. Daarom wordt hun deelname nu extra gestimuleerd.

Meestal vragen gezinnen waarvan kinderen mee willen doen, de ondersteuning van het jeugdfonds niet aan. Tussenpersonen op scholen wordt nu gevraagd de aanmelding voor de bijdrage mogelijk te maken. Het jeugdfonds stelt een aantal voorwaarden waar dergelijke intermediairs een rol bij moeten spelen.

Die tussenpersonen op school of bij een club moeten bekend zijn met de financiële situatie van het betreffende kind. Ook moet hij of zij minstens één keer per jaar een aanvraag bij het fonds doen. Op die manier wil het Jeugdfonds beter bekend worden, zodat meer kinderen er van kunnen profiteren.

Voorwaarde is dat op een school zeker zes intermediairs aan de slag gaan om meer kinderen sport te laten beoefenen. Succesvolle deelname van een school wordt beloond met een bordje aan de schooldeur dat de prestatie erkent. (archieffoto)

Geschreven door