Groene Reus wil geld kwijt aan duurzame projecten

Energiecoöperatie De Groene Reus biedt financiering en expertise aan om grotere projecten, zoals sportverenigingen en VvE’s, te helpen met verduurzamen. Door samen te werken, kunnen projecten worden gerealiseerd. Dit draagt dan bij aan de verdere verduurzaming van Almere en het behalen van de regionale klimaatdoelen.

De Groene Reus (DGR) heeft nu extra middelen beschikbaar dankzij de verkoop van zonnepark Almere A27. Die zijn een vergoeding voor de inspanningen bij het verkrijgen van de vergunning voor dat zonnepark. Die opbrengsten worden geïnvesteerd in nieuwe duurzame projecten in de stad, geheel in lijn met de missie van de energiecoöperatie.

DGR heeft ruime ervaring met grootschalige duurzame energieprojecten, zoals zonneparken en dakinstallaties. Deze expertise stelt DGR in staat om waardevolle ondersteuning te bieden aan nieuwe initiatieven.

De Groene Reus is op zoek naar duurzaamheidsprojecten zoals zonnestroomcentrales op maatschappelijk vastgoed zoals bijvoorbeeld scholen, VvE’s die gebouwen willen verduurzamen, solar carports op parkeerterreinen, buurt-warmtenetten en energie-hubs voor bedrijventerreinen. 

Projecten met een kostenplaatje van ongeveer € 40.000 tot € 400.000 komen in aanmerking voor medefinanciering tot maximaal 25 procent uit het eigen vermogen van De Groene Reus. Een haalbaarheidsonderzoek bij een potentieel geschikt project hoort bij de beslissing om te investeren.

Geschreven door