Reeks voorwaarden biedt ruimte voor verslaafdenopvang Oosterwold

Een aanvulling op het voorstel voor huisvesting van verslaafden in Oosterwold lijkt de weg vrij te maken voor die omstreden voorziening. Leefbaar Almere heeft een lijst voorwaarden opgesteld die leidt tot een meerderheid in de gemeenteraad.

Het amendement, dat vrijdagochtend wordt ingediend, legt vast dat direct gezocht wordt naar andere benodigde locaties voor zorgvoorzieningen. Daarbij moeten ook gemeenten in de regio betrokken worden. De partijen die dat ondersteunen willen een strategisch ontwikkelingsplan voor die nieuwe voorzieningen.

Ook is het een oproep voor een noodstop wanneer blijkt dat de voorziening niet passend is voor individuele cliënten. Gepleit wordt voor samenwerking met omwonenden, voor een veiligheidsprotocol, strakke controle en mogelijkheden om in te grijpen.

Het voorstel van Leefbaar Almere wordt onderschreven door PvdA, GroenLinks, D66 en ChristenUnie. Tijdens het debat over de omstreden woonvoorziening voor verslaafden, werd duidelijk dat ook SP, Partij voor de Dieren en het CDA de Beschermd Wonen Plusvoorziening willen bouwen aan de Hippias van Elisweg in Oosterwold.

Het college wil in die wijk een onderkomen voor 36 verslaafden. Dat plan stuitte bij omwonenden op fel protest. De nieuwe locatie moet de huidige voorziening in het centrum van Stad ontlasten. Die is overvol en niet geschikt voor mensen die slecht tegen veel prikkels kunnen.

In de gemeenteraad bestaat bij VVD en PVV veel steun voor de bezwaren van bewoners van Oosterwold. De VVD denkt dat de huidige plek in Stad meer geschikt is omdat de situatie daar meer beheersbaar is geworden en de PVV bepleit een onderkomen op een bedrijventerrein. (archieffoto)

Geschreven door