Helpt een lokale krant basisprincipes van de rechtstaat om zeep?

Nederland is een democratische rechtsstaat. In de loop van eeuwen is Nederland geëvolueerd van een landje waar alleenheersers de baas waren en onderdanen niet zeker waren van hun bestaan, in een land waar een Grondwet waarborgen biedt tegen lijfeigenschap. Die Grondwet garandeert de scheiding tussen kerk en staat, de scheiding der machten en kent een fraaie catalogus van grondrechten.

De onschuldpresumptie en de goede trouw zijn een basisprincipes van het Nederlandse recht. Iedereen is onschuldig tot bewezen is dat er sprake is van schuld. Goede trouw wordt verondersteld, terwijl kwade trouw bewezen dient te worden.

AlmereDezeWeek heeft deze week – op de voorpagina – bericht over “een eenzijdig en zeer persoonlijk telefoontje” van Tjeerd Herrema. Dat telefoontje had een van de redacteuren van ADW bereikt. ADW meldt dat de verslaggever zeer geschrokken was van het telefoontje. Het radioprogramma Spraakmakers wilde graag weten wat ADW met die cryptische tekst feitelijk bedoelde. De reactie van de verslaggever van ADW: Ik mag daar niets over zeggen, want dat zou vervelende gevolgen voor de krant hebben.

Waarom zou ADW niet duidelijk hebben durven maken wat de feiten waren? Zou het risico van smaad en laster op de loer liggen bij een nadere duiding van het gebeurde? De verslaggever van ADW maakte in ieder geval wel duidelijk dat de krant zich slachtoffer voelt. Een van de aanwezige journalisten bij Spraakmakers maakte duidelijk dat hij de handelwijze van ADW niet integer vond. De journalist maakte duidelijk dat ADW naar zijn mening met de publicatie de rol van slachtoffer vermengde die van rechter.

Twee maanden geleden meldde ADW dat er naar alle waarschijnlijkheid een wethouder zou komen die zich uitsluitend met de Floriade bezig zou houden. Dat bericht bleek voorbarig. Een dag later meldde ADW – op basis van meerdere bronnen uit het Stadhuis – dat het er op leek dat Tjeerd Herrema niet meer terug zou komen als wethouder. Dat bericht bleek al evenzeer speculatiejournalistiek en daarmee onjuist. Vanwaar die preoccupatie van ADW met Tjeerd Herrema?

In de rechtsstaat Nederland wordt goede trouw verondersteld en moet kwade trouw bewezen worden. In de rechtsstaat Nederland is iedereen onschuldig tot bewezen is dat er iets onoorbaars gebeurd is. In de rechtsstaat Nederland is een zorgvuldig onderzoek naar de feiten nodig om conclusies te kunnen trekken. De door de journalist van Spraakmakers als insinuatie gekwalificeerde interpretatie van ADW kan in een rechtsstaat niet de basis zijn voor een oordeel. Mocht dat in Almere wel mogelijk blijken, dan plaatst Almere zich buiten de rechtsstaat Nederland.

Tekst: mr. John van der Pauw
oud fractievoorzitter van de gemeenteraadsfractie van de PvdA

Geschreven door