Bijna 100 zorgwoningen gepland aan de Kadegriend

De gemeente Almere wil meewerken aan een plan om aan de Kadegriend in Almere Haven bijna 100 zorgwoningen en appartementen te realiseren. Op die plek staat nu een kantoorgebouw. Op een aantal huurders na staat het leeg, schrijft de gemeente Almere aan de gemeenteraad.

Er is volgens de gemeente veel behoefte aan zorgwoningen in Almere Haven. Daarom is het stadsbestuur enthousiast over het idee om aan de Kadegriend ruim 50 zorgwoningen te bouwen. Hierin kunnen bijvoorbeeld dementerenden terecht of ouderen die behoefte hebben aan een kort zorgverblijf na een operatie. Daarnaast is er ruimte voor 46 appartementen voor ouderen die het fijn vinden als er zorg om de hoek zit. Die zorgfuncties zijn gepland op de begane grond.

Informatiebijeenkomst
Omwonenden zijn inmiddels geïnformeerd over de plannen. Zij maken zich zorgen over de bouwhoogte van het appartementencomplex. Het is de bedoeling dat het gebouw acht verdiepingen krijgt. Ook ondernemers die nu nog op die plek een pand hebben gehuurd, vragen de gemeente om hulp voor een nieuwe huisvesting.

De gemeente zegt dat de ontwikkelaar de zorgen van omwonenden meeneemt in het verder uitwerken van de plannen. Zodra de corona-problematiek achter de rug is, wordt er een nieuwe bijeenkomst gepland om het initiatief verder met omwonenden te bespreken.

Gemeenteraad
Als de plannen van de ontwikkelaar definitief zijn, wordt er een vergunning aangevraagd. Het is nu al duidelijk dat die niet binnen het bestemmingsplan past. Het stadsbestuur wil, als de omwonenden en andere belanghebbenden achter de plannen staan, meewerken aan het initiatief. Ook de gemeenteraad moet een zogenoemde ‘verklaring van geen bedenkingen afgeven’, voordat de zorgwoningen gebouwd kunnen worden.

WhatsApp ons!

Geschreven door