Cultuurfonds Almere en Gemeente Almere ondersteunen de cultuursector in tijden van corona

Cultuurfonds Almere en Gemeente Almere trekken samen op om te inventariseren welke maatregelen nodig zijn om de Almeerse cultuursector te ondersteunen in het kader van de coronacrisis. Eén van de nieuwe maatregelen is dat Cultuurfonds Almere per direct budget beschikbaar heeft gesteld voor culturele initiatieven die een direct gevolg zijn van of reageren op de coronacrisis. Cultuurmakers kunnen een bijdrage van Cultuurfonds Almere ontvangen met een versnelde procedure en versoepelde voorwaarden.
 
De gemeente en Cultuurfonds Almere zijn sinds het begin van de crisis bezig met het inventariseren van de gevolgen voor de cultuursector. “We hebben veel input gekregen vanuit de makers en we willen hen enorm bedanken voor het inzichtelijk maken van wat er speelt,” aldus wethouder Cultuur Hilde van Garderen. “Deze input helpt ons om inzichtelijk te krijgen wat de gevolgen stadsbreed zijn en hoe we nu en straks de sector het best kunnen ondersteunen. We trekken daar als gemeente samen met het rijk, de stedelijke regio’s (Metropool Regio Amsterdam en Almere/Flevoland) en het Cultuurfonds in op.”

Verbinding in de cultuursector

Aanvullend op de bestaande financiële mogelijkheden en de eerder afgekondigde coulancemaatregelen van de gemeente en het Cultuurfonds worden nu dus ook financiële middelen beschikbaar gemaakt via een versnelde procedure. Volgens cultuurmakelaar Jan-Melle Liscaljet is dit budget hard nodig in de cultuursector: “Hier vallen op het moment harde klappen door de coronacrisis, maar er worden ook veel creatieve oplossingen bedacht. Dit budget vanuit Cultuurfonds Almere is bedoeld om juist nu culturele initiatieven te steunen en ontwikkeling van andere presentatievormen, nieuwe samenwerkingen of alternatieve verdienmodellen te stimuleren.” Te denken valt aan het creëren van digitale producties, vlogs en podcasts over cultuur, nieuwe crossovers of juist offline activiteiten die bijdragen aan verbinding in de samenleving (op gepaste afstand).
 
Cultuurfonds Almere gaat graag in gesprek met professionele en amateur cultuurmakers, die een plan hebben waar zij hulp bij kunnen gebruiken. Jan-Melle: “Alle Almeerse cultuurmakers en organisaties die een goed creatief idee hebben zijn welkom! Naast financiering denken we ook graag mee in hoe je je project kan uitvoeren en met welke andere initiatieven je kunt verbinden. Samen kunnen we, óók in deze tijden, werken aan het versterken, verbreden, verbinden en vooruitgang van onze sector.”

Kom in contact

Voor culturele projecten rond de coronacrisis hanteert Cultuurfonds Almere een versnelde procedure en versoepelde voorwaarden. Projecten worden in plaats van binnen acht weken binnen twee weken behandeld. Er is een totaalbudget van 100.000 euro beschikbaar met een maximale bijdrage van 20.000 euro per project. Hierbij kan het Cultuurfonds maximaal 75% bijdragen en moet er binnen de begroting rekening worden gehouden met een eerlijke vergoeding voor deelnemende cultuurmakers. Het is daarnaast mogelijk om het toegezegde bedrag volledig als voorschot te ontvangen. Een aanvraag voor een bijdrage kan tot 1 juli 2020 worden ingediend.
 
Cultuurfonds Almere gaat graag in gesprek met Almeerse makers. Mail naar Cultuurfonds Almere via info@cultuurfondsalmere.nl. Voor meer informatie: www.cultuurfondsalmere.nl, of de sociale media kanalen LinkedIn en Facebook: /cultuurfondsalmere en via Twitter: @cultuuralmere. & Instagram: @cultuurfondsalmere.

Geschreven door