De start van SV Almere… en later het stoppen van SV Almere

Almere Opgericht in 1977 was SV Almere de eerste voetbalclub in Almere.

Voordat het sportpark De Marken beschikbaar was, werd gespeeld op het toenmalige manifestatieveld op de Schoolwerf. De competitie werd gestart in de UVB (Utrechtse Voetbal Bond). Voor vele ex-Amsterdammers een teleurstelling dat indeling in de Amsterdamse onderbond niet werd gehonoreerd. Net als zo vele andere verenigingen was SV Almere weliswaar ambitieus met zowel een zondag- als zaterdagselectie. Maar het steunde vooral op gezelligheid en saamhorigheid. Vrijwilligerswerk was normaal en jaarlijks bekroond met drukbezochte vrijwilligersavonden, waarbij het bestuur achter de bar stond.
Families
Vrijwel complete families spendeerden grote delen van hun vrije tijd op De Marken als bestuurs- of commissielid, terwijl hun zoon of dochter voetbalde. Zoals de families Lankreijer, De Moor, Van den Ende, om er slechts enkele te noemen. Zomerkampen in Drenthe en het Internationale Pinkstertoernooi, wie heeft er destijds niet van genoten (en er aan mee gewerkt)! Sportief ging het naarmate de jaren vorderden redelijk voor de wind, zowel de zaterdag- als de zondag kende regelmatig promoties. Al bleek het fenomeen Nacompetitie een veel bespeelde, maar weinig succesvolle activiteit te zijn. Een grote schok was de brand, die in 1994 nagenoeg het hele clubgebouw en kleedkamers in de as legde. Met grote gemeenschapszin werd het zgn. jeugdhonk in korte tijd tot tijdelijke kantine omgebouwd. Elk nadeel heeft zijn voordeel: uiteindelijk verrees een prachtig nieuw complex, geopend door de toen pas geïnstalleerde burgemeester Ralph Pans.
Fusie
In 1997 bleek de andere club in Haven, Flevo’80, grote bestaansproblemen te hebben. De gemeente drong aan op een fusie met SV Almere. Het bestuur van SV wilde echter onder eigen groen-witte vlag doorgaan en wist de fusie af te wentelen en koos voor het alternatief door het opnemen van de leden van Flevo’80, hetgeen door vele van hen aanvankelijk niet werd gewaardeerd. Maar uiteindelijk verliep de integratie redelijk gladjes. Na de eeuwwisseling vond een professionalisering plaats. Door een project van het NOC-NSF werd een verenigingsmanager, Willem Miermans, aangesteld. Hierdoor werd de commerciële slagkracht groter en voetbaltechnisch, o.a. met de oprichting van een Voetbalschool, grote stappen gemaakt. Uiteindelijk werd dit niet gecombineerd met een adequaat financieel beleid, waardoor de club in grote problemen raakte en ondanks pogingen van verschillende partijen in 2008 ophield te bestaan. En hoewel het voetballeven in Haven niet veel later via FC Almere al snel weer werd opgepakt, het werd nooit meer hetzelfde. Hoe groen de shirts ook zijn. Uiteindelijk bloeide de vereniging weer op en zijn er weer veel stappen gemaakt dat de club weer tot een club maakte waar sporten leuk is de gezelligheid zeker niet ontbreekt.
Met dank aan Peter Sluijter.
Foto: Wim Marbus was met zijn vrouw jaren lang belangrijk voor SV Almere.
Dit was de eerste van een reeks over SV en FC Almere.

Geschreven door