Frits Huis, raadslid Leefbaar Almere boos op het presidium.

Op zijn Facebook pagina staat het volgende bericht te lezen.

Bericht van tweederangs raadslid

Vanavond zou ik de fractie van Leefbaar Almere vertegenwoordigen tijdens een spoeddebat over het voornemen van vier Almeerse moskeeen om morgen een versterkte gebedsoproep te laten horen. Dit debat zou via een videoverbinding plaatsvinden.

Vanmiddag heeft het presidium van de raad besloten dat het debat fysiek (dus in het stadhuis) zal wordend gevoerd. Dit betekent voor mij dat ik niet mee mag doen. Mijn echtgenote en ik zijn namelijk in zelf quarantaine. Ik ben regelrecht onthutst over deze gang van zaken. Wij volgen strikt de richtlijnen van het kabinet en niet in de laatste plaats onze eigen verantwoordelijkheid en vervolgens word ik tot een tweederangs raadslid gedegradeerd.

Uit protest tegen deze gang van zaken heb ik, op persoonlijke titel, besloten om later vanavond niet mee te doen aan de plenaire raadsvergadering, die wel via een videoverbinding zal worden gehouden.

Geschreven door